Visie en doelen

Het ontwikkelen van doelgerichte informatie voor jonge vrouwen met borstkanker en hun naasten;
– Het bieden van steun in de vorm van lotgenotencontact aan jonge vrouwen met borstkanker;
– Het onder de aandacht brengen van borstkanker bij jonge vrouwen waardoor het preventieve toezicht wordt vergroot alsmede de kennis betreffende de specifieke problematiek bij de diagnose;
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting Jong Borstkanker tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– Het opstellen van een databank waarmee lotgenoten aan elkaar gekoppeld kunnen worden;
– Het organiseren van activiteiten voor lotgenoten tot een specifieke leeftijd;
– Het verschaffen van informatie omtrent het voorkomen van borstkanker bij jonge vrouwen;
– Het beperken en voorkomen van borstkanker bij jonge vrouwen door zelfonderzoek en erfelijkheidsonderzoek.

Over Jong Borstkanker

Stichting Jong Borstkanker is er voor en wordt gerund door jonge vrouwen met borstkanker. We bieden jonge vrouwen de mogelijkheid om in contact te komen met leeftijdsgenoten met borstkanker.