Oktober 2016: ‘Overleven met borstkanker’

Het oktober borstkankermaandthema is ‘Overleven met borstkanker’.
In deze borstkankermaand is er extra aandacht voor de gevolgen op lange termijn van borstkanker.

Door steeds betere behandelingsmogelijkheden voor borstkanker overleven ook steeds meer mensen deze ziekte wat gevolgen heeft op langere termijn.
Vooral voor jonge vrouwen met borstkanker speelt dit een heel belangrijke rol, want als je deze ziekte overleeft, heeft de behandeling ervan vaak gevolgen die ook jaren later kunnen ontstaan.

Onder late gevolgen worden langdurige veranderingen verstaan die op psychisch en/of lichamelijk gebied door borstkanker en/of de behandeling ervan zijn ontstaan. Mogelijke late termijn effecten zijn o.a. vermoeidheid, cognitieve klachten (geheugen- en concentratiestoornissen), zenuwpijn, lymfoedeem, angst en depressie, overgangsklachten, seksuele problemen, onvruchtbaarheid, hart- en vaatziekten en andere vormen van kanker.