De FROSA-studie (FROSA = Fertility, ROmance, and Sex in Young Adulthood) gaat om relaties en single-zijn, seks, en vruchtbaarheid bij jonge mensen (18- 39 jaar) die kanker hebben gehad. De onderzoekers willen graag in kaart brengen hoe je over deze onderwerpen denkt, of er mogelijke problemen zijn en welke dat dan zijn. Ook willen ze weten wat jij daarin nodig hebt of hebt gehad. Ze hopen hiermee te kunnen achterhalen hoe ze in de toekomst betere zorg zouden kunnen verlenen. De hoofdonderzoeker van dit project is dr. Vicky Lehmann (Amsterdam UMC).

Meer informatie over de FROSA-studie en de vragenlijst.