Begin oktober 2013 hebben wij de Breast Friends Award 2013 gewonnen!

Wat is de Breast Friends Award?
Dit is een prijs die beschikbaar wordt gesteld door Roche Nederland. Een Breast Friend is een goede vriendin of naaste die een vrouw bij wie borstkanker is geconstateerd bijstaat op het emotionele vlak en met praktische hulp. Om de Breast Friends van Nederland in het zonnetje te kunnen zetten is door Roche Nederland de Breast Friends Award in het leven geroepen. De Breast Friends Award wordt uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor het welzijn van mensen met borstkanker.

 

Breast-Friends_winnaars_2013_300

Winnaar! Stichting Jong Borstkanker
Een initiatief van Nessa Spillen en Joyce Bosman

Stichting Jong Borstkanker zet zich in voor jonge vrouwen met borstkanker in Nederland.

 

 

 

 

 

De Stichting Jong Borstkanker heeft ten doel:

  • het ontwikkelen van doelgerichte informatie voor jonge vrouwen met borstkanker en hun naasten;
  • het bieden van steun in de vorm van lotgenotencontact aan jonge vrouwen met borstkanker;
  • het onder de aandacht brengen van borstkanker bij jonge vrouwen, waardoor de kennis wordt vergroot over de specifieke problematiek bij de diagnose;
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De Stichting Jong Borstkanker tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het opstellen van een databank waarmee lotgenoten aan elkaar gekoppeld kunnen worden;
  • het organiseren van activiteiten voor lotgenoten tot een specifieke leeftijd;
  • het verschaffen van informatie over borstkanker bij jonge vrouwen;
  • het beperken van borstkanker bij jonge vrouwen door zelfonderzoek en erfelijkheidsonderzoek.

 

Besteding van het geldbedrag
De geldprijs wordt gebruikt om lesmateriaal te ontwikkelen voor 16- tot 21-jarigen om meer informatie te kunnen geven over borstkanker en jonge vrouwen.

 

Criteria voor de Breast Friends Award
Uitzonderlijke prestaties van breast friend(s) kunnen nieuwe initiatieven zijn op het vlak van verpleging, voorlichting, verzorging, begeleiding of ondersteuning van borstkankerpatiënten. Er is sprake van een uitzonderlijke prestatie indien aan de volgende cumulatieve criteria is voldaan:

Criterium 1
De verdienste van (een) breast friend(s) gaat uit boven wat in de zorg van vrienden of naasten voor mensen met borstkanker als normaal kan worden gekenschetst.

Jury:
Stichting Jong Borstkanker gaat in op de behoefte van jonge vrouwen en vragen hen regelmatig om feedback, zodat aan hun wens kan worden voldaan. Dit wordt niet door andere organisaties, specifiek voor deze leeftijdsgroep, gedaan. Het matchen van lotgenoten op leeftijd en indien wenselijk met hun specifieke eisen, wordt enkel door Jong Borstkanker gedaan. Het uitgeven van een boekje speciaal voor jonge vrouwen, met daarin onderwerpen die voor jonge vrouwen belangrijk zijn, bestond nog niet.

Criterium 2
Het project of initiatief van de breast friend(s) is toepasbaar voor meerdere mensen (dit zou ook ingezet kunnen worden bij andere personen):

Jury:
Stichting Jong Borstkanker wil alle jonge vrouwen in Nederland met borstkanker bereiken via diverse informatie kanalen.

Criterium 3
Het project of initiatief van de breast friend(s) is innovatief, brengt een ontwikkeling tot stand,speelt in op een behoefte waarin nog niet eerder was voorzien.

Jury:
Stichting Jong Borstkanker geeft jonge vrouwen die informatie die alleen door andere jonge vrouwen met borstkanker kan worden gegeven.

 

Breast Friends Award jury 2013
Maria van Balen
Directeur IPSO: Instellingen voor Psycho-Sociale Oncologie

Susan Veenhoff
Directeur Pink Ribbon

Fenna Postma
Voorzitter Stichting Look Good… Feel Better

Riet van der Heide –Schoon
Oud-voorzitter en erelid Borstkankervereniging Nederland

Karin Schut
Ervaringsdeskundige

Machteld de Bont
Oprichtster Care for Cancer en winnares Breast Friends Award 2009

Thea Smies
Mammacare verpleegkundige, Diakonessen Ziekenhuis Utrecht

Eénmalig jurylid: Monique van Orden
Initiatiefneemster van de Duizend Borstenbeurs, winnares Breast Friends Award 2012