Heb jij tussen je 18e en 39e de diagnose kanker gekregen? Wil je meedenken over de verbetering van zorg, onderzoek en ondersteuning van andere jonge mensen met kanker?
Sluit je aan bij het AYA – denk mee – panel! Naasten (partners, broers/zussen) zijn ook welkom bij het panel!

Denk mee over onderzoek, verbetering van zorg en (online) ondersteuning voor AYA’s!

AYA staat voor adolescents and young adults, ofwel jongvolwassenen (18 tot en met 39 jaar) met kanker. Ieder jaar krijgen ongeveer 3.800 AYA’s in Nederland de diagnose kanker. Er is tot op heden nog maar weinig onderzoek gedaan naar waarom jonge mensen kanker krijgen, en welke impact dit heeft op hun leven. KWF heeft daarom een subsidie toegekend voor het bouwen van een groot landelijk onderzoeksprogramma (COMPRAYA) waarmee onderzoek naar risico’s op (late) gevolgen van jongvolwassen mensen met kanker (AYA’s) mogelijk is. De uitkomsten van dit onderzoek dragen bij aan het verbeteren van de zorg en het vergroten van de kans op overleving van kanker.

Zowel het AYA Zorgnetwerk als het COMPRAYA onderzoeksprogramma werken actief samen met patiëntenorganisatie Stichting Jongeren en Kanker. Deze organisatie richt zich op het informeren en samenbrengen van jonge mensen die kanker hebben (gehad), en behartigt de belangen van deze doelgroep.

Meer informatie en aanmelden: kijk op AYA – denk mee – panel. Deelname is geheel vrijblijvend.