Lespakket

 Doel themales

Deze les is bedoeld om leerlingen van circa 12-19 jaar te informeren over borstkanker. Dit op een manier die past bij hun leeftijd. Na deze les(sen) zijn leerlingen beter in staat te begrijpen wat borstkanker is en wat deze ziekte voor gevolgen met zich mee kan brengen. De volgende doelen worden hiermee bereikt:

  •     Begrip en respect hebben voor (borst)kanker;
  •     Zich bewust zijn van hun eigen gevoelens en die van een ander;
  •     Kennistoename over (borst)kanker.

 

Voor de leerkracht

Dit lespakket biedt leerkrachten voldoende houvast om les te kunnen geven over borstkanker. Dit geldt voor zowel leerkrachten die kennis hebben over dit onderwerp als degenen voor wie het onderwerp nieuw is. Het lespakket bestaat uit:

  • Een lesbrief – De lesbrief is bedoeld als handleiding voor jou als docent. Je vindt in deze lesbrief enerzijds inspiratie voor werkvormen om je les te vullen. Anderzijds vind je er concrete opdrachten waarmee je je leerlingen aan het werk kunt zetten.
  • Een filmpje – Werkvorm 1 bestaat een korte film waarin ervaringsdeskundige Nessa over borstkanker op 19-jarige leeftijd verteld.
  • Een P.P.P. – Werkvorm 2 bestaat uit stellingen die ook als power point presentatie beschikbaar zijn.
  • En diverse andere andere werkvormen zoals werkvorm 3 en 4.

Alle documenten zijn gratis als PDF te downloaden via de roze knoppen aan de rechterzijde van deze pagina.

 

Lespakket

Hieronder kan je de onderdelen van het lespakket downloaden.

De lesbrief

Werkvorm 1

Werkvorm 2

Werkvorm 3

Werkvorm 4