Feiten en cijfers van borstkanker

Op het internet kun je veel informatie vinden over borstkanker, maar niet alle informatie is even betrouwbaar. Daarom vind je hier ook een aantal websites met fabels en feiten.

In mijn boekje vind je een overzicht van het aantal jonge vrouwen dat de afgelopen jaren borstkanker heeft gekregen. Daarnaast lees je in dit hoofdstuk meer over de regels en richtlijnen ten aanzien van de behandeling van borstkanker. Mocht je na het lezen van dit hoofdstuk meer informatie willen, dan verwijs ik naar de onderstaande links of download direct folders en brochures door op de gearceerde tekst te klikken.

 

Kengetallen
In Nederland krijgen jaarlijks 2.700 jongvolwassenen te horen dat zij een bepaalde vorm van kanker hebben.

Rapport ‘Kanker bij jongvolwassenen’ is een overzicht van cijfers over en verhalen van jongvolwassenen met kanker. Dit is een gezamenlijke uitgave van IKNL en het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk.

Cijfers en feiten over borstkanker Pink Ribbon

Intergraal Kankercentrum Nederland (IKNL) is een landelijke organisatie gericht op het verbeteren van de bestaande behandelingen, onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en medische en psychosociale zorg.

KWF Cijfers borstkanker

 

Rechten en plichten
Rechten en plichten van de patiënt en arts

Brochure KWF Kanker… in gesprek met je arts

 

Feiten en fabels
Risicofactoren borstkanker

Meer bewegen, minder kans op borstkanker.

Krijg je borstkanker van deodorant?

 

Klinisch onderzoek
Brochure Borstkanker & Klinisch onderzoek van Ria Bremer en dr. E. van der Wall.

 

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Sceeningsmethoden bij borstkanker

Voor- en nadelen borstkanker bevolkingsonderzoek

RIVM Bevolkingsonderzoek

KWF Bevolkingsonderzoek 

Thermografie is geen geschikte methode voor screening op borstkanker.

 

Literatuur
Het borstkanker boek – Auteurs: H. Oldenburg & J. Vrancken Peeters

Alles over borstkanker – Auteurs: H. Oldenburg & J. Vrancken Peeters

 

 

Gemist
De lijst met links naar websites is niet compleet. Weet jij een website waar betrouwbare informatie te vinden is over borstkanker, mail het naar info@jongborstkanker.nl

Steun ons

Door Jong Borstkanker te steunen help je mee om passende informatie aan te bieden aan jonge vrouwen met borstkanker. Goede informatie is essentieel bij het omgaan met en verwerken van borstkanker.

Help ons mee! >>

Bestel het boekje

In het boekje ‘Als jouw wereld stil komt te staan…’ worden antwoorden gegeven op diverse onderwerpen die met borstkanker te maken hebben.

Direct bestellen >>