Samenwerking met andere organisaties

BorstkankerNL Stichting Jong Borstkanker is deelnemer aan een landelijk overleg: BorstkankerNL Sinds april 2012 vindt regelmatig overleg plaats tussen landelijk actieve organisaties (zonder winstoogmerk) die zich bezighouden met voorlichting over- en fondsenwerving...